Ankara Çeviri Bürosu

Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Yeminli Çeviri,  Ticari Çeviri, Hukuki Çeviri, Tıbbi Çeviri, Akademik Çeviri, Web Sitesi Çeviri, Sözlü Çeviri, Simultane Çeviri, Finansal Çeviri, Gümrük Çevirisi, Teknik Çeviri, Deşifre Çevirisi, Kitap Katalog Dergi Çevirisi yapılır.

Yeminli Çeviri

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi, Diploma Denkliği Çevirisi, Adli Sicil Kaydı Çevirisi, Yönetim Kurulu Kararı Çevirisi, Transkript Çevirisi, Evlilik Cüzdanı Çevirisi, Teminat Mektubu Çevirisi, Sertifika Çevirisi, Kira Sözleşmesi Çevirisi, İkametgâh Çevirisi, Finansal Evrak Çevirisi, Nüfus Cüzdanı Çevirisi, İkamet İzni Çevirisi, Fatura Çevirisi, Kimlik Belgesi Çevirisi, Oturma İzni Çevirisi, Poliçe Çevirisi, Pasaport Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Yeminli Çeviri Hizmeti verilir.

Ticari Çeviri

Ticari Belge ve Yazışmalar Çevirisi, Ticari Belgeler ve Yazışmalar Çevirisi, Sözleşmeler Çevirisi, Ticari Raporlar ve Araştırmalar Çevirisi, İhale Dokümanları Çevirisi, Ticari Teklifler ve Dokümanlar Çevirisi, Ticari Teklifler Çevirisi, Alım Satım Sözleşmesi Çevirisi, Fizibilite Araştırmaları ve Raporları Çevirisi, İş Yazışmaları Çevirisi, Bankacılık ve Finans Belgeleri Çevirisi, İmza Sirküleri Çevirisi, Bankacılık Ve Finans Belgeleri Çevirisi, İrsaliye Çevirisi, Toplantı Tutanakları Çevirisi, Kalite Sertifikası Çevirisi,  Sözleşmeler Çevirisi,  Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Ticari Çeviri Hizmeti verilir. 

Hukuki Çeviri

Mahkeme Belgeleri Çevirisi, Mahkeme Kararları Çevirisi, Boşanma Davaları, Hukuki Yazışmalar Çevirisi, Tanık İfadesi Çevirisi, Hukuki Sözleşmeler Çevirisi, Hukuki Mevzuatlar Çevirisi, Resmi Evraklar Çevirisi,  Şirket İçi Sözleşmeler ve Evraklar Çevirisi, Hukuki Dış Metin Çevirisi, Resmi Yazışma Ve Dosyalar Çevirisi, Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, Kanun Yönetmelik Ve Mevzuatlar Çevirisi, Mahkeme Kayıt Belgesi Çevirisi, AB Mevzuatları Çevirisi, İlamlar Çevirisi, Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, İşçi İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler Çevirisi, Hakem Çözümü Çevirisi, Patent Başvuruları Çevirisi,  Vergi Hukuku Çevirisi, İş Teklif Ve Sözleşmeleri Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Hukuki Çeviri Hizmeti verilir.

Tıbbi Çeviri

Yurtdışına Dergilere Gönderilecek Tıbbi Makale Çevirisi, Tıp Cihazları Çevirisi, Akademik ve Bilimsel Tezler Çevirisi, Tıbbi Ürün Lisans ve Patent Belgesi Çevirisi, Jinekoloji Raporu Çevirisi, Tıp Kitapları Çevirisi, Ruhsat Dosyaları Çevirisi, Olgu Sunumu Çevirisi, Bilimsel Makaleler Çevirisi, Diş Hekimliği Raporu Çevirisi, Uzman Raporu Çevirisi, Anatomi, Anesteziyoloji, Endodonti, Biyoistatistik, Biyokimya, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Endoskopi, Biyofizik, Radyoloji, Dahiliye, Reanimasyon, Nükleer Tıp, Göz Hastalıkları, Üroloji Göğüs Hastalıkları, Patoloji, Kardiyoloji, Travmatoloji, Fizyoloji, Deontoloji, Neröşirurji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Dermatoloji, Ortodenti, Endokrinoloji, Onkoloji, Psikiyatri, Pediatri, Fizik Tedavi, Farmasötik, Histoloji, Gastronoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Toksikoloji, Romatoloji, Genel Cerrahi, Hematoloji, Embriyoloji, Rehabilitasyon, Genetik, Ortopedi Uzman Doktor Raporları Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Tıbbi Çeviri Hizmeti verilir.

Akademik Çeviri

Yurtdışına Gönderilecek Doktora Yayınları Çevirisi, Özet Çevirisi, Yabancı Yayınlarda Yayınlanan Makaleler Çevirisi, Diğer Her Çeşit Akademik Belge Çevirisi, Doçentlik Çalışmalarının Çevirisi, Tez Çalışmaları Çevirisi, Bilgi Kaynakları Çevirisi, Makale Çevirisi, Akademik Kitap ve Yayınların Çevirisi, Ödev Çevirisi, Ödev Çalışmaları Çevirisi, Toplantı ve Sunum Dosyalarının Çevirisi, Kaynak Yayınlar Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Akademik Çeviri Hizmeti verilir.

Web Sitesi Çeviri

Web sitenizi hedef dilde çevirisini yaptırmanız gerekir. Dünyadaki firmalara ürünlerini pazarlayabilmeleri için öncelikle web sitelerini İngilizce yayınlamaları gerekir. Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Web Sitesi Çeviri Hizmeti verilir.

Sözlü Çeviri

İş görüşmeleri ve toplantılarda, fabrika ve şantiye işyeri gezilerinizde, fabrikanızda uluslararası iş anlaşmaları, iş yemekleri, iş gezileri, basın toplantıları ve işyeri açılışlarda, sözlü tercüme çevri hizmeti verilmektedir.

Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Sözlü Çeviri Hizmeti verilir.

Simultane Çeviri

Konferanslar, seminerler, bilimsel toplantılar, eğitim programları, T.V ve radyo programları organizasyonlarında simultane çeviri tercih edilir. Çevirmen, özel bir kabinde konuşmacının ara vermesini beklemeksizin anında çeviri yapmasıdır.

Eşzamanlı olarak konuşmacının ifadelerinin katılımcılara hızlı ve kusursuz bir şekilde tercüme edilmesi gerekir bu tercümede tercüman için bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi vardır. Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Simultane Çeviri Hizmeti verilir.

Finansal Çeviri

Bilanço Çevirisi, Yıllık Raporlar Çevirisi, Şirket Mali Durumu Analizi Çevirisi, Mali Raporlar Çevirisi, Sermaye Piyasaları Çevirisi, Banka Hesap Özetleri Çevirisi, Proje Finansmanı Çevirisi, Ekonomik Raporlar Çevirisi, Poliçe Çevirisi, Banka Hesap Özetleri Çevirisi, Muhasebe Çevirisi, Menkul Kıymetler Ve Fon İzahnameleri Çevirisi, Mali Tablolar Çevirisi, Hisse Senedi Bilgileri Çevirisi, Kredi Sözleşmeleri Çevirisi, Piyasa İncelemesi Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Finansal Çeviri Hizmeti verilir.

Gümrük Çevirisi

Proforma Fatura Çevirisi, Beyanname Çevirisi, Sağlık Sertifikası Çevirisi, Fatura Çevirisi,  Serbest Satış Sertifikası Çevirisi, Gıda Üretim Sertifikası Çevirisi, Analiz Sertifikası Çevirisi, Çeki Listesi Çevirisi, Orijinal Fatura Çevirisi, Dioksin Sertifikası Çevirisi, ATR Belgesi Çevirisi, Gözetim Belgesi Çevirisi, ATA Karnesi Çevirisi,  Hata Bildirim Yazısı Çevirisi, Analiz Raporu Çevirisi, Helal (Halal) Belgesi Çevirisi, TÜV Sertifikası Çevirisi Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Gümrük Çeviri Hizmeti verilir.

Teknik Çeviri

ISO Belgesi Çevirisi,  Teknik ve İdari Şartnameleri Çevirisi, Hakediş Raporu Çevirisi, Araç Muayene Belgeleri Çevirisi, Teknik Veri Çevirisi, Teknik Ürün Broşürleri Çevirisi, Kapasite Raporu Çevirisi, Teknik Belge Çevirisi,  İş Makineleri Tescil Belgesi Çevirisi, Tüm Makinelerin Yedek Parça İsimleri Çevirisi, İs Makinesi Tescil Belgesi Çevirisi, Her Türlü Makine, Teçhizat, Ekipman, Cihaz ve Aracın Kullanma Kılavuzlarını Çevirisi, Kurulum Direktifi Çevirisi, Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Teknik Çeviri Hizmeti verilir.

Kitap Katalog Dergi Çevirisi

Kitap, dergi, katalog ve broşürlerin istediğiniz herhangi bir dile yazılı tercümelerini kapsamaktadır. kitap ve katalog tercümelerinin, alanında deneyimli olan tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Kitap Katalog Dergi Çevirisi hizmeti verilir.

Deşifre Çevirisi

CD, VCD, herhangi bir ortamda kayıtlı olan sesli bir kaynağın word metnine dönüştürülmesidir. deşifresi yapılacak olan ses dosyasındaki her kelimenin metine doğru aktarılması, deyimlerin doğru biçimde belirlenmesi ve metnin en doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Ankara Çeviri Bürosu, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Ümitköy, İlker, Ankara Deşifre Çevirisi Hizmeti verilir.

Ankara Çeviri Bürosu Fiyatları

Ankara çeviri bürosu fiyatları metnin içeriği (tıbbi, teknik, hukuki, finansal vs.), metnin uzunluğu, talep edilen teslim süresi v.s. gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.

– Boşluksuz 1.000 karakterin altında olan işler 1 (bir) sayfa olarak kabul edilmektedir.

– 50.000 karakterin üzerindeki çeviri işlerinizde indirim uygulanmaktadır.

Ankara Çeviri Bürosu Hizmetleri

Yeminli Çeviri

Ticari Çeviri

Hukuki Çeviri

Tıbbi Çeviri

Akademik Çeviri

Web Sitesi Çeviri

Sözlü Çeviri

Simultane Çeviri

Finansal Çeviri

Gümrük Çevirisi

Teknik Çeviri

Deşifre Çevirisi

Kitap Katalog Dergi Çevirisi