Ankara Çeviri

Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray Ankara Tıbbi Çeviri, Ankara Yeminli Çeviri, Ankara Hukuki Çeviri, Ankara Ticari Çeviri, Ankara Sözlü Çeviri, Ankara Simultane Çeviri, Ankara Akademik Çeviri, Ankara Finansal Çeviri, Ankara Teknik Çeviri hizmeti verilir.

Tıbbi Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Tıbbi Çeviri: Yurtdışına Dergilere Gönderilecek Tıbbi Makale Çevirisi, Tıp Cihazları Çevirisi, Akademik Ve Bilimsel Tezler Çevirisi, Tıbbi Ürün Lisans Ve Patent Belgesi Çevirisi, Jinekoloji Raporu Çevirisi, Tıp Kitapları Çevirisi, Ruhsat Dosyaları Çevirisi, Olgu Sunumu Çevirisi, Bilimsel Makaleler Çevirisi, Diş Hekimliği Raporu Çevirisi, Uzman Raporu Çevirisi, Anatomi, Anesteziyoloji, Endodonti, Biyoistatistik, Biyokimya, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Endoskopi, Biyofizik, Radyoloji, Dahiliye, Reanimasyon, Nükleer Tıp, Göz Hastalıkları, Üroloji Göğüs Hastalıkları, Patoloji, Kardiyoloji, Travmatoloji, Fizyoloji, Deontoloji, Neröşirurji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Dermatoloji, Ortodenti, Endokrinoloji, Onkoloji, Psikiyatri, Pediatri, Fizik Tedavi, Farmasötik, Histoloji, Gastronoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Toksikoloji, Romatoloji, Genel Cerrahi, Hematoloji, Embriyoloji, Rehabilitasyon, Genetik, Ortopedi Uzman Doktor Raporları Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Tıbbi Çeviri hizmeti verilmektedir.

Yeminli Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Yeminli Çeviri: Gelir-Gider Tablosu Çevirisi, Diploma Denkliği Belgeleri Çevirisi, Referans Mektubu Çevirisi, Ehliyet Çevirisi, Sabıka Kaydı Çevirisi, Niyet Mektubu Çevirisi, Pasaport Çevirisi, Referans Mektubu Çevirisi, İkametgah Çevirisi, CV Çevirisi, Nüfus Cüzdanı Çevirisi, Özgeçmiş Çevirisi, Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, Bilanço Çevirisi, Faaliyet Belgesi Çevirisi, İmza Sirküleri Çevirisi, Doğum Belgesi Çevirisi, Sağlık Raporu Çevirisi, Nüfus Belgesi Çevirisi, Sertifika Çevirisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Yeminli Çeviri hizmeti verilmektedir.

Hukuki Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Hukuki Çeviri: Mahkeme Belgeleri Çevirisi, Mahkeme Kararları Çevirisi, Boşanma Davaları, Hukuki Yazışmalar Çevirisi, Tanık İfadesi Çevirisi, Hukuki Sözleşmeler Çevirisi, Hukuki Mevzuatlar Çevirisi, Resmi Evraklar Çevirisi,  Şirket İçi Sözleşmeler Ve Evraklar Çevirisi, Hukuki Dış Metin Çevirisi, Resmi Yazışma Ve Dosyalar Çevirisi, Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, Kanun Yönetmelik ve Mevzuatlar Çevirisi, Mahkeme Kayıt Belgesi Çevirisi, AB Mevzuatları Çevirisi, İlamlar Çevirisi, Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, İşçi İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler Çevirisi, Hakem Çözümü Çevirisi, Patent Başvuruları Çevirisi,  Vergi Hukuku Çevirisi, İş Teklif ve Sözleşmeleri Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Hukuki Çeviri hizmeti verilmektedir.

Ticari Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Ticari Çeviri: Ticari Belge Ve Yazışmalar Çevirisi, Ticari Belgeler ve Yazışmalar Çevirisi, Sözleşmeler Çevirisi, Ticari Raporlar ve Araştırmalar Çevirisi, İhale Dokümanları Çevirisi, Ticari Teklifler Ve Dokümanlar Çevirisi, Ticari Teklifler Çevirisi, Alım Satım Sözleşmesi Çevirisi, Fizibilite Araştırmaları ve Raporları Çevirisi, İş Yazışmaları Çevirisi, Bankacılık Ve Finans Belgeleri Çevirisi, İmza Sirküleri Çevirisi, Bankacılık ve Finans Belgeleri Çevirisi, İrsaliye Çevirisi, Toplantı Tutanakları Çevirisi, Kalite Sertifikası Çevirisi,  Sözleşmeler Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Ticari Çeviri hizmeti verilmektedir.

Sözlü Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Sözlü Çeviri: Noter, mahkeme, tapu ve diğer resmi makamlar huzurunda, noter yeminli tercümanlarımız ile sözlü çeviri hizmeti verilmektedir.

Sözlü çeviri, basın konferansları, işyeri görüşmeleri, iş yemekleri…Özel bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Çevirmen, konuşmacının yanında durur ve söylenenleri hedef dilinde aktarır. Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Sözlü Çeviri hizmeti verilmektedir.

Simultane Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Simultane Çeviri: Konferanslar, seminerler, bilimsel toplantılar, eğitim programları, T.V ve radyo programları organizasyonlarında simultane çeviri tercih edilir. Çevirmen, özel bir kabinde konuşmacının ara vermesini beklemeksizin anında çeviri yapmasıdır.

Eşzamanlı olarak konuşmacının ifadelerinin katılımcılara hızlı ve kusursuz bir şekilde tercüme edilmesi gerekir Bu tercümede tercüman için bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi vardır.

Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Simultane Çeviri hizmeti verilmektedir.

Akademik Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Akademik Çeviri: Akademik Makale Çevirisi, Kitaplar Çevirisi, Makale Çevirisi, Proje Çevirisi, Bitirme Projelerinin Çevirisi, Bitirme Tezi Çevirisi, Bilimsel Araştırmalar Çevirisi, Ders Notu Çevirisi, Uluslararası Dergilerin Çevirisi, Lisans Ve Yüksek Lisans Tezlerin Çevirisi, Araştırma Dokümanı Çevirisi, Üniversite Lisans Tezlerinin Çevirisi, Akademik Kitap Çevirisi, Araştırma Çevirisi, Yayınevlerin Akademik Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray ilçelerinde Ankara Akademik Çeviri hizmeti verilmektedir.

Finansal Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Finansal Çeviri: Bilanço Çevirisi, Yıllık Raporlar Çevirisi, Şirket Mali Durumu Analizi Çevirisi, Mali Raporlar Çevirisi, Sermaye Piyasaları Çevirisi, Banka Hesap Özetleri Çevirisi, Proje Finansmanı Çevirisi, Ekonomik Raporlar Çevirisi, Poliçe Çevirisi, Banka Hesap Özetleri Çevirisi, Muhasebe Çevirisi, Menkul Kıymetler Ve Fon İzahnameleri Çevirisi, Mali Tablolar Çevirisi, Hisse Senedi Bilgileri Çevirisi, Kredi Sözleşmeleri Çevirisi, Piyasa İncelemesi Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray, ilçelerinde Ankara Finansal Çeviri hizmeti verilmektedir.

Teknik Çeviri

Ankara Çeviri, Ankara Teknik Çeviri: ISO Belgesi Çevirisi,  Teknik ve İdari Şartnameleri Çevirisi, Hakediş Raporu Çevirisi, Araç Muayene Belgeleri Çevirisi, Teknik veri Çevirisi, Teknik Ürün Broşürleri Çevirisi, Kapasite Raporu Çevirisi, Teknik Belge Çevirisi, İş Makineleri Tescil Belgesi Çevirisi, Tüm Makinelerin Yedek Parça İsimleri Çevirisi, İs Makinesi Tescil Belgesi Çevirisi, Her Türlü Makine, Teçhizat, Ekipman, Cihaz ve Aracın Kullanma Kılavuzlarını Çevirisi, Kurulum Direktifi Çevirisi, Ankara Çeviri, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Gölbaşı, Saray, ilçelerinde Ankara Teknik Çeviri hizmeti verilmektedir.

Ankara Çeviri Hizmetleri

Tıbbi Çeviri

Yeminli Çeviri

Hukuki Çeviri

Ticari Çeviri

Sözlü Çeviri

Simultane Çeviri

Akademik Çeviri

Finansal Çeviri

Teknik Çeviri