Ankara Tercüme Büroları

Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Sözlü Tercüme, Ticari Tercüme, Yeminli Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme, Simultane Tercüme, Akademik Tercüme, Teknik Tercüme, Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Sözlü Tercüme; Her türlü konferans, seminer, fuar, işyeri toplantıları gibi organizasyonlarınızda, yurt dışından gelecek müşterilerinize mihmandarlık hizmeti, noter onayı gerektiren vekaletname, taahhütname gibi işlerde sözlü tercüme hizmeti verilmektedir. Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Ticari Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Ticari Tercüme; Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Uluslararası Taahhütler Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Kredi Sözleşmesi Tercümesi, İhaleler Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, Ticari Raporlar Tercümesi, Katalog Tercümesi, İhale Dokümanları Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Kartvizit Tercümesi Mali Raporlar Tercümesi, CE Belgesi, Karlılık Analizleri Tercümesi, Iso Belgesi, Pazar Araştırmaları Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmeleri Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Yeminli Tercüme; Vekâletname Tercümesi, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Sicil Gazetesi Tercümesi, Ruhsat Tercümesi, Askerlik Belgesi Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Tasdikname Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Muvafakatname Belgeleri Tercümesi, Hesap Dökümü Tercümesi, Dilekçe Tercümesi, Tapu Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Sponsor Mektubu Tercümesi, Rapor Tercümesi, Apostil Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Tıbbi Tercüme; Bilimsel Raporlar Tercümesi, Tıp Konferansında Simultane Tercümesi, Biyokimya Araştırmaları Tercümesi, Tıbbi Makale Tercümesi, Tıp ve Medikal Ürünler Tercümesi, Tıbbi Kayıtlar Tercümesi, Medikal Ar-Ge Proje Tercümesi,  Tıbbi Kitap Tercümesi, Tıbbi Ürün Lisans Tercümesi, İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Tıbbi Ürün Broşür Tercümesi, Klinik Deneyler Tercümesi, Tescil Kaydı Tercümesi, Ameliyat Raporu Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları Tercümesi, Analiz Raporları Tercümesi, Tıbbi Uygulamalar Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Hukuki Tercüme; Mahkeme Belgeleri Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Boşanma Davaları, Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Tanık İfadesi Tercümesi, Hukuki Sözleşmeler Tercümesi, Hukuki Mevzuatlar Tercümesi, Resmi Evraklar Tercümesi,  Şirket İçi Sözleşmeler ve Evraklar Tercümesi, Hukuki Dış Metin Tercümesi, Resmi Yazışma ve Dosyalar Tercümesi, Kanun ve Yönetmelikler Tercümesi, Kanun Yönetmelik Ve Mevzuatlar Tercümesi, Mahkeme Kayıt Belgesi Tercümesi, AB Mevzuatları Tercümesi, İlamlar Tercümesi, Kanun ve Yönetmelikler Tercümesi, İşçi İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler Tercümesi, Hakem Çözümü Tercümesi, Patent Başvuruları Tercümesi,  Vergi Hukuku Tercümesi, İş Teklif ve Sözleşmeleri Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Simultane Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Simultane Tercüme; Uluslararası toplantı, konferans ve seminerlerde, konuşmacı konuşmasını sürdürürken yapılan tercümedir. bazı ekipmanlarla yapılır ve çevirmenin simültane tercüme için özel eğitim almasının yanında, konu alanında da uzmanlaşmış olmasını gerektirir. çeşitli alanlarda simültane tercüme hizmeti verebilen dil uzmanlarımızdan yararlanmak için bizi mutlaka bizi arayın. ihtiyaç duyduğunuz konuda detaylı bilgi aldıktan sonra müşteri temsilcilerimiz size en uygun çevirmeni yönlendirecektir.

Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Akademik Tercüme; Yurtdışına Gönderilecek Doktora Yayınları Tercümesi, Özet Tercümesi, Yabancı Yayınlarda Yayınlanan Makaleler Tercümesi, Diğer Her Çeşit Akademik Belge Tercümesi, Doçentlik Çalışmalarının Tercümesi, Tez Çalışmaları Tercümesi, Bilgi Kaynakları Tercümesi, Makale Tercümesi, Akademik Kitap ve Yayınların Tercümesi, Ödev Tercümesi, Ödev Çalışmaları Tercümesi, Toplantı ve Sunum Dosyalarının Tercümesi, Kaynak Yayınlar Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Teknik Tercüme; Makine Çalıştırma Programları Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Bilgisayar Belgeleri Tercümesi, Ürün Çizim Tercümesi, Sanayici Belgesi Tercümesi, Tanıtım Kitapçıkları Tercümesi, Teknik Resim Tercümesi, Teknik Kitapçık Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Teknik Doküman Tercümesi, Eylem Planı Tercümesi, Kurulum Dokümanlarını Tercümesi TSE Belgesi Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Ankara Tercüme Büroları, Ankara Finansal Tercüme; Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Tercümesi, Şirket Raporları Tercümesi, Basın İlanları Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Sigorta Poliçeleri ve Tazminatlar Tercümesi, Muhasebe Tercümesi,  Çalışma Ekonomisi Tercümesi, Mali Tablolar Tercümesi, Ekonomi Bülteni Tercümesi, Kredi Sözleşmeleri Tercümesi, Ekonomik Analiz Tercümesi, Ekonomik Veri Tercümesi, Proje Finansmanı Tercümesi, Finans Bülteni Tercümesi, Sermaye Piyasaları Tercümesi, Finans Ekonomisi Tercümesi, Fatura Tercümesi, Finansal Analiz Tercümesi, Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Tercümesi, Finansal Destek Belgesi Tercümesi, Ankara Tercüme Büroları, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Gölbaşı, Kahramankazan, Saray, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Ankara tercüme Büroları Hizmetleri

Sözlü Tercüme

Ticari Tercüme

Yeminli Tercüme

Tıbbi Tercüme

Hukuki Tercüme

Simultane Tercüme

Akademik Tercüme

Teknik Tercüme

Finansal Tercüme