Çeviri Büroları Ankara

Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Finansal Tercüme, Teknik Tercüme, Yeminli Tercüme, Tıbbi Tercüme, Ardıl Tercüme, Hukuki Tercüme, Akademik Tercüme, Ticari Tercüme, Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Tıbbi Tercüme: Tahlil Sonucu Tercümesi, Tıbbi Makaleler Tercümesi, Araştırma Raporları Tercümesi, Tıbbi Kongre Sunumu Tercümesi, Tıbbi Cihaz Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Tıbbi Raporlar Tercümesi, Bilimsel Çalışma Tercümesi, Tıbbi Araştırma Tercümesi, Laboratuvar Test Sonucu Tercümesi, Tıbbi Kitaplar Tercümesi, Tıbbi Dokümantasyon Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Adli Tıp Raporu Tercümesi, Tıbbi Ruhsat ve Lisans Belgeleri Tercümesi, Tıbbî Cihaz ve Araç Tercümesi, Kongre Metinleri Tercümesi, Tıbbi Donanım Tercümesi, Medikal Çalışma Raporlarının Tercümesi,  Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Ticari  Tercüme: Her Türlü Ticari Reklam ve Tanıtım Projeleri Tercümesi, İhracat Beyan Onayı Tercümesi, Ticari İçerikli Mahkeme Kararları Tercümesi, İdari Şartname Tercümesi, Her Türlü Ticari Reklam ve Tanıtım Projeleri Tercümesi, Vekaletname Belgesi Tercümesi, Pazar Araştırmaları Tercümesi, Kuruluş Mukavelesi Tercümesi, Muvafakatname ve Taahhütname Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Yıllık Raporlar Tercümesi, Ticari Yazışma Tercümesi, Taahhütname ve Muvafakatname Tercümesi, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Ticari Teklifler ve Dokümanlar Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Finansal Tercüme; Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi, Satış Broşürleri Tercümesi, Banka Evrakları Tercümesi, Finansal Web Siteleri Tercümesi, Şirket Defterleri Tercümesi, Bültenler Tercümesi, Bilançolar Tercümesi, Gelir-Gider Tablosu Tercümesi, Finansal Makaleler Tercümesi, Fatura Tercümesi, Finans Alanında Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar ve Sunumlar Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Finans Belgeleri Tercümesi, Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi, Yıllık Rapor Tercümesi, Şirket Mali Durumu Analizi Tercümesi, Muhasebe Belgeleri Tercümesi, Ekonomi Belgeleri Tercümesi, Ariyet Sözleşmesi Tercümesi, Her Çeşit Finansal Belge Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Yeminli Tercüme; Sertifika Tercümesi, Diploma Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Transkript Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Vize Evrakları Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Resmi Gazete Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Banka Hesap Dökümü Tercümesi, Diploma Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Resmi Gazete Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Kimlik Belgesi Tercümesi, CV Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Oda Sicil Kaydı Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Nüfus Belgesi Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Özgeçmiş Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Niyet Mektubu Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme 

Çeviri Büroları Ankara, Hukuki Tercüme:  Şirketler Arasındaki Uyuşmazlık Davaları Tercümesi, Tebligat Formları Tercümesi, Hukuki Pazarlama Tercümesi, Yabancı Ülkelerde Yürürlükte Olan Kanun Ve Yönetmelikler Tercümesi, Patent Başvuru Tercümesi, Vasiyetnameler Tercümesi,  Dava Tercümesi, Hukuki Matbu Evraklar Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Hukuki Akit ve Sözleşmeler Tercümesi, Mülk Hukuku Tercümesi, Ab Mevzuatları Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Sözleşme Ve Antlaşma Tercümesi, Uluslararası Hukuk Kurumlarınca Yapılan Anlaşmalar Tercümesi, Patent İşlemleri Tercümesi, Hukuki Beyanlar Tercümesi, Boşanma Belgeleri Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ardıl Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Ardıl Tercüme: Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla ortamda bulunurlar, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden hemen sonra konuşmanın çevirisini dinleyicilere aktarır.

Noter, nikah ya da evlendirme dairesi, mahkemeler, karakol sorgulamaları gibi resmi dairelerde ihtiyacınız olduğu anda size sözlü tercüme hizmeti verilecektir.

Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Ardıl Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Simultane Tercüme: Anında yapılan simültane tercümede tercüman, kişi konuşmasına ara vermeden devam ederken kaynak dilden hedef dile olabildiğince hızlı bir şekilde dinleyicilere aktarır. Ses geçirmeyen bir kabinde bulunan simultane çevirmen, kaynak dili konuşan kişiyi net bir şekilde görerek ve kulaklık aracılığıyla duyarak mikrofona dinleyicilere konuşur. Hedef dildeki dinleyiciler simultane tercümeyi kulaklıklarla dinlerler.

Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Akademik Tercüme; Lisans Bitirme Tez Tercümesi, Master Tezi Tercümesi, Doktora Çalışmalarının Tercümesi, Bildiri Özetleri Tercümesi, Tezlerin Tercümesi,  Akademik Kitap Tercümesi, Doktora Tezi Tercümesi, Kitap Tercümesi, Tez Tercümesi, Öğrenci Araştırma Ödevleri Tercümesi, Ödev Tercümesi, Yüksek Lisans Tez Tercümesi, Dergiler Tercümesi, Araştırma Tercümesi, Ödev Tercümesi, Projeler ve Sunumlar Tercümesi, Doktora Tezi Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Çeviri Büroları Ankara, Teknik Tercüme; Yazılım ve Programları Tercümesi, Her Çeşit Teknik Belge Tercümesi, Strateji Belgesi Tercümesi, Prosedür Tercümesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi Tercümesi, Teknolojik Metinleri Tercümesi, Üretim Lisansı Tercümesi, Teknik İhale ve Sözleşme Evrakları Tercümesi, Yerleştirme Projesi Tercümesi, Montaj Kılavuzu Tercümesi İSO Belgesi Tercümesi, Teknik Prosedür Tercümesi, Teknik Eğitim Dokümanlar Tercümesi, Uzman Raporu Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Ar-Ge Raporu Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Çeviri Büroları Ankara, Ostim, Kızılay, Sincan, Çankaya, Saray, Kahramankazan, Gölbaşı, Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Çeviri Büroları Fiyatları

Çeviri Büroları Ankara Fiyatları 1000 karakter üzerinden hesaplama yapılır. Çince ve Japonca tercüme fiyatı 70-90 TL iken İngilizce, Almanca, Fransızca tercüme fiyatı 16-20 TL arasında değişmektedir.

Ankara Çeviri Büroları Hizmetleri

Finansal Tercüme

Teknik Tercüme

Yeminli Tercüme

Tıbbi Tercüme

Ardıl Tercüme

Hukuki Tercüme

Akademik Tercüme

Ticari Tercüme

Simultane Tercüme