İngilizce Çeviri

 

Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, İngilizce Sözlü Çeviri, Akademik İngilizce Çeviri, Ticari İngilizce Çeviri,  Yeminli İngilizce Çeviri, Hukuki İngilizce Çeviri, Tıbbi İngilizce Çeviri, Teknik İngilizce Çeviri, İngilizce Simultane Çeviri, Finansal İngilizce Çeviri, Gümrük Belgeleri İngilizce Çevirisi, yapılmaktadır.

Akademik İngilizce Çeviri

Lise Diploması İngilizce Çevirisi, Diploma İngilizce Çevirisi, Üniversite Diploması İngilizce Çevirisi, Transkript İngilizce Çevirisi, ÖSYM Giriş Belgesi İngilizce Çevirisi, Doktora Diploması İngilizce Çevirisi, Yök Denklik Belgesi İngilizce Çevirisi, Makale İngilizce Çevirisi, Cv (Özgeçmiş) Doktora Transkript İngilizce Çevirisi, İngilizce Çevirisi, Sunum İngilizce Çevirisi, Tez İngilizce Çevirisi, Dönem Ödevi İngilizce Çevirisi, Bitirme Tezi İngilizce Çevirisi, ÖSYM Sonuç Belgesi İngilizce Çevirisi,  Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri İngilizce Çevirisi, Mezuniyet Belgesi İngilizce Çevirisi, Ödev İngilizce Çevirisi, Proje İngilizce Çevirisi,  Özgeçmiş (Resume) İngilizce Çevirisi, ÖSYS Aday Bilgi Formu İngilizce Çevirisi, Makale İngilizce Çevirisi, ÖSYM Sonuç Ve Yerleştirme Belgesi İngilizce Çevirisi, Şiir İngilizce Çevirisi, Dergi İngilizce Çevirisi, Referans Yazısı İngilizce Çevirisi, Kurs Belgeleri İngilizce Çevirisi, Felsefe İngilizce Çevirisi, Yeterlilik Belgesi İngilizce Çevirisi, Tasdikname İngilizce Çevirisi, Ön Lisans Diploması İngilizce Çevirisi, Araştırma İngilizce Çevirisi, Kimlik Belgesi İngilizce Çevirisi, TOEFL Sınav Sonuç Belgesi İngilizce Çevirisi, Analiz İngilizce Çevirisi, Bitirme Tezi İngilizce Çevirisi, Kitap İngilizce Çevirisi, Senaryo İngilizce Çevirisi, Not Dökümü İngilizce Çevirisi, Tiyatro İngilizce Çevirisi, Geçici Mezuniyet Belgeleri İngilizce Çevirisi, Roman İngilizce Çevirisi, İlköğretim Karne İngilizce Çevirisi, ÖSYM Sonuç Belgesi İngilizce Çevirisi, Kurs Bitirme Belgesi İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Akademik İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Ticari İngilizce Çeviri

Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi, Katalog İngilizce Çevirisi, Akreditif İngilizce Çevirisi, Broşür İngilizce Çevirisi, Sözleşme İngilizce Çevirisi, Sigorta Poliçesi İngilizce Çevirisi, Vergi Levhası İngilizce Çevirisi, Taahhüt Belgeleri İngilizce Çevirisi, Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi, Faaliyet Raporları İngilizce Çevirisi,  İmza Sirküleri İngilizce Çevirisi, Toplantı Tutanakları İngilizce Çevirisi,  Faaliyet Belgesi İngilizce Çevirisi, Kontratlar İngilizce Çevirisi,  Şirket Tüzüğü İngilizce Çevirisi, Reklam İngilizce Çevirisi, Taahütname İngilizce Çevirisi, Ticari Yazışma İngilizce Çevirisi, Sigorta Poliçeleri Ve Sigortacılık Belgeleri İngilizce Çevirisi,  Grafik İngilizce Çevirisi, Lisans Sözleşmeleri İngilizce Çevirisi, Bayilik Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Muvafakatname İngilizce Çevirisi, Yönetmelik İngilizce Çevirisi, Uluslararası Taahhütler İngilizce Çevirisi, Kontrat İngilizce Çevirisi, Acentelik Anlaşmaları İngilizce Çevirisi,  Lisans Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Kredi Sözleşmeleri İngilizce Çevirisi,  Faaliyet Belgesi İngilizce Çevirisi, İhale Evrakları İngilizce Çevirisi,  Yönetim Kurulu Kararları İngilizce Çevirisi,  Yurtdışı Şirket Kuruluşu İle İlgili Belgeler, Yazışmalar İngilizce Çevirisi,  Kredi Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Kurumlar Ve Gelir Vergi Beyannameleri İngilizce Çevirisi,  Alım-Satım Sözleşmeleri İngilizce Çevirisi,  Fizibilite Raporları İngilizce Çevirisi,  Şirket Ana Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Kira Sözleşmeleri İngilizce Çevirisi,  İhale Şartnamesi İngilizce Çevirisi, Resmi Gazete Ve Sicil Gazeteleri İngilizce Çevirisi,  Şirket Eğitim Belgeleri İngilizce Çevirisi, İmza Sirküleri İngilizce Çevirisi, Distribütörlük Anlaşmaları İngilizce Çevirisi, Sicil Gazetesi İngilizce Çevirisi, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi İngilizce Çevirisi,  Ticari Teklifler İngilizce Çevirisi, Tanıtım Katalogları İngilizce Çevirisi, Yıllık Rapor İngilizce Çevirisi,Faaliyet Belgeleri İngilizce Çevirisi, Kartvizit İngilizce Çevirisi, Vekaletname İngilizce Çevirisi, CE Uygunluk Belgeleri İngilizce Çevirisi, Teşvik Belgeleri İngilizce Çevirisi, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi İngilizce Çevirisi,  Genel Kurul Kararı İngilizce Çevirisi, Ticari Yazışmalar İngilizce Çevirisi,  Yönetim Kurulu Kararı İngilizce Çevirisi,  Dergi, Broşür İngilizce Çevirisi, Firma Tanıtım Dosyası İngilizce Çevirisi,  Basılı Ve Görsel Medya Haber İngilizce Çevirisi,  İdari Şartnameler İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Ticari İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Yeminli İngilizce Çeviri

Pasaport İngilizce Çevirisi, Kimlik İngilizce Çevirisi, Doğum Belgesi İngilizce Çevirisi, Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Çevirisi,  Evlilik Cüzdanı İngilizce Çevirisi, İkametgah İngilizce Çevirisi, Ölüm Belgesi İngilizce Çevirisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Çevirisi, Evlilik Cüzdanları İngilizce Çevirisi, Ölüm Belgesi İngilizce Çevirisi, İkametgah Belgesi İngilizce Çevirisi, Askerlik Durum Belgesi İngilizce Çevirisi, Doğum Belgeleri İngilizce Çevirisi, Ehliyet İngilizce Çevirisi, Apostil (Tasdik Şerhi) İngilizce Çevirisi, Evlilik Belgesi İngilizce Çevirisi, Uluslararası Doğum Belgesi (Form A) İngilizce Çevirisi, Nüfus Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Bekarlık Belgesi İngilizce Çevirisi, Terhis Belgesi İngilizce Çevirisi, Sürücü Belgesi İngilizce Çevirisi, Mernis Tutanağı İngilizce Çevirisi, Beyanname İngilizce Çevirisi, Ehliyet Belgesi İngilizce Çevirisi, Terhis Belgesi İngilizce Çevirisi, Apostil İngilizce Çevirisi, Evlilik Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Evlat Edinme Belgeleri İngilizce Çevirisi, Bonservis İngilizce Çevirisi, Sürücü Belgeleri İngilizce Çevirisi, Nüfus Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Oturma Belgesi İngilizce Çevirisi, Vergi Levhası İngilizce Çevirisi, Pasaport İngilizce Çevirisi, Vekaletname İngilizce Çevirisi, Ehliyet Belgesi İngilizce Çevirisi, Sertifika İngilizce Çevirisi, Vatandaşlık Belgesi İngilizce Çevirisi, İkametgah Belgesi İngilizce Çevirisi, Tapu Senedi İngilizce Çevirisi, Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Çevirisi, Hastane Raporu İngilizce Çevirisi, Rapor İngilizce Çevirisi, Sağlık Belgesi İngilizce Çevirisi, Hastane Raporu İngilizce Çevirisi, Doğum Belgesi İngilizce Çevirisi, Uluslararası Aile Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Yeminli İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Sözlü Çeviri

İş görüşmeleri, iş toplantıları ve iş gezileri, fuarlar ve tanıtım gezileri, nikah işlemleri, mahkeme duruşmaları, noterlerde yabancılara araba-gayrimenkul satışlarında İngilizce sözlü tercümanlık yapılır.

Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, İngilizce Sözlü Çeviri hizmeti verilir.

Hukuki İngilizce Çeviri

Boşanma Kararı İngilizce Çevirisi, Tapu Senedi İngilizce Çevirisi, Çalışma İzni Başvuru Evrakları İngilizce Çevirisi, Mahkeme Kararı İngilizce Çevirisi, Protokol İngilizce Çevirisi, Tebligat İngilizce Çevirisi, Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Teşvikleri İngilizce Çevirisi, Talepname İngilizce Çevirisi, Dilekçe İngilizce Çevirisi, Hisse Alım Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Sabıka Kaydı İngilizce Çevirisi, Kanun, Yönetmelik Ve Mevzuatlar İngilizce Çevirisi, Satış Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Sabıka Kaydı Belgesi İngilizce Çevirisi, Kira Sözleşmesi Anlaşmazlıkları İngilizce Çevirisi, Lisans Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Mahkeme Kararı İngilizce Çevirisi, Bayilik Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Boşanma Belgesi İngilizce Çevirisi, Yönetmelik İngilizce Çevirisi, Dava Dilekçeleri İngilizce Çevirisi, Anlaşma İngilizce Çevirisi, Gizlilik Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Franchise Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Taahhütname İngilizce Çevirisi, Satış Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Kira Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Bayilik Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Boşanma Kararı Distribütörlük Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, İngilizce Çevirisi, Yasa Kanun İngilizce Çevirisi, Beyanname İngilizce Çevirisi, Uluslararası İlişkiler İngilizce Çevirisi, Mahkeme Kararı İngilizce Çevirisi, Tapu Taahhütname İngilizce Çevirisi, Sanık & Tanık İfadeleri İngilizce Çevirisi, Patent Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, İhtarname İngilizce Çevirisi, Mahkeme Kararları İngilizce Çevirisi, Distribütörlük Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Kira Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Gizlilik Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Yabancıların Çalışma İzinleri İngilizce Çevirisi, Yetkilendirme Belgesi İngilizce Çevirisi, İş Sözleşmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar İngilizce Çevirisi, Dava Dilekçesi İngilizce Çevirisi, Hukuki Sözleşmeler İngilizce Çevirisi, Vekaletname İngilizce Çevirisi, Talepname İngilizce Çevirisi, İngilizce Çevirisi, Adli Sicil Belgesi İngilizce Çevirisi, Hukuki Yazışmalar İngilizce Çevirisi, Ticari Mevzuat İngilizce Çevirisi, AB Mevzuatı İngilizce Çevirisi, Kanun İngilizce Çevirisi, Tebligat (Ek 184 Vb) Belgeleri, Ön Protokol İngilizce Çevirisi, Patent & Lisans Evrakları İngilizce Çevirisi, Yatırım Teşvik Belgeleri İngilizce Çevirisi, Franchise Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Organize Sanayi Bölgesi Vergi Muafiyetleri İngilizce Çevirisi, Kira Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Vekaletnameler İngilizce Çevirisi, Taahhütname İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Hukuki İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Tıbbi İngilizce Çeviri

Sağlık Raporu İngilizce Çevirisi, Patentler Ve Lisanslar İngilizce Çevirisi, Rapor İngilizce Çevirisi, Reçeteler İngilizce Çevirisi, Hasta Raporları İngilizce Çevirisi, Prospektüs İngilizce Çevirisi, Tıbbi Makaleler İngilizce Çevirisi, Rapor İngilizce Çevirisi, Sağlık Belgesi İngilizce Çevirisi, İlaç Prospektüsleri İngilizce Çevirisi, Hastane Raporu İngilizce Çevirisi, Doktor Raporu İngilizce Çevirisi,  Raporlar İngilizce Çevirisi, İlaç Prospektüsü İngilizce Çevirisi, Eczacılık Sektörüyle İlgili Belge İngilizce Çevirisi, Reçete İngilizce Çevirisi, Laboratuvar Testleri İngilizce Çevirisi, Tıbbi İçerikli Makale İngilizce Çevirisi, Sağlık Raporu İngilizce Çevirisi, Epikriz İngilizce Çevirisi,  İlaç Prospektüsleri İngilizce Çevirisi, Tıbbi Malzeme Ve Cihazlarla İlgili Kullanım Kılavuzları İngilizce Çevirisi, Şartnameler İngilizce Çevirisi, Broşürler İngilizce Çevirisi, Kataloglar İngilizce Çevirisi, Uygunluk Belgeleri İngilizce Çevirisi, Sertifikalar İngilizce Çevirisi, Epikriz Raporu İngilizce Çevirisi, Sağlık Raporu İngilizce Çevirisi, Sağlık Kurul Raporu İngilizce Çevirisi, Laboratuvar Sonuçları İngilizce Çevirisi, Ameliyat Raporları İngilizce Çevirisi, Hasta Takip Notları İngilizce Çevirisi, Medikal Ve Sağlık Ürünleri İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Tıbbi İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Teknik İngilizce Çeviri

Teknik Broşür İngilizce Çevirisi, İhale Belgeleri İngilizce Çevirisi, Teknik Katalog İngilizce Çevirisi, Teknik İhale Belgeleri İngilizce Çevirisi, Iso Belgesi İngilizce Çevirisi,  Kurulum Direktifi İngilizce Çevirisi, Teknik Yönetmelik(Mevzuat) İngilizce Çevirisi, Teknik Belge İngilizce Çevirisi, Teknik Analiz İngilizce Çevirisi, Teknik El Kitabı İngilizce Çevirisi, Teknik Kitapçık İngilizce Çevirisi, Teknik Şartname İngilizce Çevirisi, Şirket Profili İngilizce Çevirisi, TSE Belgesi İngilizce Çevirisi, İşletme Planı İngilizce Çevirisi, Patent İngilizce Çevirisi, Teknik Şartname İngilizce Çevirisi, Kullanım Kılavuzu İngilizce Çevirisi, Ambalaj Sektörü İngilizce Çevirisi, Kullanım Kılavuzu İngilizce Çevirisi, Kalite Yönetim Sistemi İngilizce Çevirisi, Teknik Analiz İngilizce Çevirisi, CE Belgesi İngilizce Çevirisi,  Kullanım Kılavuzu İngilizce Çevirisi, TÜV Sertifikası İngilizce Çevirisi, Tescil Belgesi İngilizce Çevirisi, Teknik Rapor İngilizce Çevirisi, Ce Belgesi İngilizce Çevirisi, Teknik Analiz İngilizce Çevirisi, Araç Ruhsatı İngilizce Çevirisi, Teknik Şartname Belgeleri İngilizce Çevirisi, Ruhsat İngilizce Çevirisi, Garanti Belgesi İngilizce Çevirisi, İşyeri Ruhsatı İngilizce Çevirisi, Yapı Denetim Raporu İngilizce Çevirisi, Analiz Sertifikası İngilizce Çevirisi, Garanti Belgesi İngilizce Çevirisi,  Lisans İngilizce Çevirisi, Şartname İngilizce Çevirisi, Kalite Belgesi İngilizce Çevirisi, Iso Belgesi İngilizce Çevirisi, Teknik Ve İdari Şartnameler İngilizce Çevirisi, Teknik Yönetmelik İngilizce Çevirisi, Hakediş Raporu İngilizce Çevirisi, Teknik İçerikli Belge İngilizce Çevirisi, Teknik Şartnameler İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Teknik İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Finansal İngilizce Çeviri

Fatura İngilizce Çevirisi, Yaklaşık Maliyet İngilizce Çevirisi, Banka Raporu İngilizce Çevirisi, Finansal Website İngilizce Çevirisi, Sigorta Poliçesi İngilizce Çevirisi, Ekonomik Veri İngilizce Çevirisi, Kar-Zarar Tablosu İngilizce Çevirisi, Finansal Durum Sunum İngilizce Çevirisi, Muhasebe İngilizce Çevirisi, Sponsorluk Anlaşması İngilizce Çevirisi, Maaş Bordrosu İngilizce Çevirisi, Finans Bülteni İngilizce Çevirisi, Banka Hesap Özeti İngilizce Çevirisi, Satış Raporu İngilizce Çevirisi, Maaş Bordroları İngilizce Çevirisi, Fizibilite Raporu İngilizce Çevirisi, Banka Hesap Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Rehin Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Mali Tablo İngilizce Çevirisi, Fatura İngilizce Çevirisi, Hesap Cüzdanı İngilizce Çevirisi, Mali Tablo İngilizce Çevirisi, Mizan İngilizce Çevirisi, Finansal Rapor İngilizce Çevirisi, Bilanço İngilizce Çevirisi, Gelir Ve Gider Tablosu İngilizce Çevirisi,  Bilanço İngilizce Çevirisi, Yıllık Rapor İngilizce Çevirisi, Muhasebe Tabloları İngilizce Çevirisi, Bankacılık & Finans Evrakları İngilizce Çevirisi, Sigorta Poliçesi İngilizce Çevirisi, Finans Raporları İngilizce Çevirisi, Ekspertiz Raporu İngilizce Çevirisi, Bankacılık Evrakları İngilizce Çevirisi, Denetleme Raporu İngilizce Çevirisi, Kurumlar Ariyet Sözleşmesi İngilizce Çevirisi, Vergisi Beyannamesi İngilizce Çevirisi,  Faaliyet Raporu İngilizce Çevirisi, Gelir-Gider Tablosu İngilizce Çevirisi, Gelir Vergisi Beyannamesi İngilizce Çevirisi, Nakit Akış Tablosu İngilizce Çevirisi, Bedelli Bedelsiz Faturalar İngilizce Çevirisi,  İrsaliye İngilizce Çevirisi, Bilançolar İngilizce Çevirisi, Kredi Sözleşme İngilizce Çevirisi, Banka Hesap Özeti İngilizce Çevirisi, Ekonomik Analiz İngilizce Çevirisi, Piyasa İncelemesi İngilizce Çevirisi, Gayrimenkul Değerleme İngilizce Çevirisi, Hisse Senedi Bilgisi İngilizce Çevirisi, Maaş Dökümü İngilizce Çevirisi, Fon İzahnamesi İngilizce Çevirisi, Mali Rapor İngilizce Çevirisi, Ekonomik Rapor İngilizce Çevirisi, SSK Hizmet Dökümü İngilizce Çevirisi, Finansal Analiz İngilizce Çevirisi, Yatırım Teşvik Belgesi İngilizce Çevirisi, Ekonomi Bülteni İngilizce Çevirisi, Maaş Bordrosu İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Finansal İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri İngilizce Çevirisi

ATR Belgesi İngilizce Çevirisi, Eur1 Belgesi İngilizce Çevirisi, Bitki Sağlık Sertifikası İngilizce Çevirisi, Çeki Listesi İngilizce Çevirisi, Gıda Üretim Sertifikası İngilizce Çevirisi, Gümrük Beyannamesi İngilizce Çevirisi, Karantina Belgesi İngilizce Çevirisi, Karayolu Taşıma Belgesi İngilizce Çevirisi, Menşei Belgesi İngilizce Çevirisi, Proforma Fatura İngilizce Çevirisi, Sipariş Teyidi İngilizce Çevirisi, Sipariş Yazısı İngilizce Çevirisi, TÜV Sertifikası İngilizce Çevirisi, Uygunluk Sertifikası İngilizce Çevirisi, Uyumluluk Sertifikası İngilizce Çevirisi, Üretici Sertifikası İngilizce Çevirisi, Ürün Listesi İngilizce Çevirisi, Yeterlilik Belgesi İngilizce Çevirisi, Nakil Belgesi İngilizce Çevirisi, Yetkilendirme Belgesi İngilizce Çevirisi, Ankara Çeviri Büroları,

Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, Gümrük Belgeleri İngilizce Çeviri hizmeti verilir.

İngilizce Simultane Çeviri

Konferanslar, seminerler, bilimsel toplantılar, kongre…konuşmacının ara vermesini beklemeksizin anında yapılan çeviridir. Eşzamanlı olarak konuşmacının ifadelerinin katılımcılara kusursuz bir şekilde çeviri yapılması gerekir Çevirmen için bir kabin, konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir.

Ankara Çeviri Büroları, Ankara İngilizce Çeviri, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ostim, Bahçelievler, Cebeci, İngilizce Simultane Çeviri hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Çeviri Hizmetleri

Akademik İngilizce Çeviri

İngilizce Sözlü Çeviri

Ticari İngilizce Çeviri

Yeminli İngilizce Çeviri

Hukuki İngilizce Çeviri

Tıbbi İngilizce Çeviri

Teknik İngilizce Çeviri

İngilizce Simultane Çeviri

Finansal İngilizce Çeviri

Gümrük Belgeleri İngilizce Çevirisi