Tercüme Büroları Ankara

 

Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Tıbbi Tercüme, Yeminli Tercüme, Hukuki Tercüme, Ticari Tercüme, Sözlü Tercüme, Finansal Tercüme, Teknik Tercüme, Web Sitesi Tercümesi yapılır.

Tıbbi Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Tıbbi Tercüme: Klinik Raporları Tercümesi, İlaç Pazarlama Metinleri Tercümesi, Klinik Rapor Tercümesi, Sağlık Belgesi Tercümesi, İlaç Prospektüs Tercümesi, Tıbbi Broşürler Tercümesi, Makale Özeti Tercümesi, Hasta Günlükleri Tercümesi, Tıbbi Cihaz Patent Tercümesi, Ortodonti Raporu Tercümesi, Sağlık Sertifikası Tercümesi, İlaç Tanıtımları Tercümesi, Anestezi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dermatoloji (Cildiye), Dahiliye (İç Hastalıkları), Kardiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Radyoloji, Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzman Doktor Raporları Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Yeminli Tercüme: Pasaport Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Kimlik Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi,  Vekaletname Belgesi Tercümesi, Diploma Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Tapu Tercümesi,  Terhis Belgesi Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi,  Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Vekaletname Tercümesi,  Askerlik Durum Belgesi Tercümesi, Adli Sicil Evrakları Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi,  İkametgah Tercümesi, Traskript Tercümesi Tutanak Tercümesi,  Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi,  Mernis Tutanağı Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Hukuki Tercüme: Vasiyetname Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, İhtarname Tercümesi, İhale Dosyaları Tercümesi, Hukuki Belgeler Tercümesi, Patent İşlemleri Tercümesi, Hukuki Kararlar Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Hukuki Şartname Tercümesi, Dava Dosyaları Tercümesi,  Vekaletnameler Tercümesi, Dava İddianameleri Tercümesi, Tapu Tercümesi, Hukuki İzinler Tercümesi, Kira Kontratları Tercümesi,  Hukuki Kayıtlar Tercümesi, Vekaletnameler Tercümesi, İcra Belgeleri Tercümesi, Tebligatlar Tercümesi, Hukuki Tüzükler Tercümesi, Ruhsatlar Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Hukuki Tercüme hizmeti verilir. 

Ticari Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Ticari Tercüme:  Poliçe Tercümesi, Onay Sertifikası Tercümesi, Ticari Belgeler Ve Yazışmalar Tercümesi, Vekaletname Belgesi Tercümesi, Kar Ve Zarar Raporları Tercümesi, Pazarlama Materyalleri Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Öz Sermaye Araştırma Tercümesi, Pazarlama Raporu Tercümesi, Bankacılık Ve Finans Belgeleri Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Hisse Bilgileri Tercümesi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Finans Raporlar Ve Araştırmalar Tercümesi, Proforma Fatura Tercümesi, Fizibilite Araştırmaları Ve Raporları Tercümesi, Satış Kontrol Belgesi Tercümesi, , Araştırma Dosyası Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Sözlü Tercüme: İş görüşmeleri, iş toplantıları ve iş gezileri, bayi toplantıları, eğitim programları, fuarlar ve tanıtım gezileri, kongre, konferans, seminer, ürün tanıtımlarında sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Finansal Tercüme: Bankacılık Belgeleri Tercümesi, Faaliyet Raporu Tercümesi, Sigortacılık Belgeleri Tercümesi, Banka Evrakları Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Finansal Tablolar Belgeleri Tercümesi, Uluslar Arası Finansal Raporların Tercümesi, Kredi Belgeleri Tercümesi, Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi, Şirket Defterleri Tercümesi, Şirket Kar-Zarar Raporları Belgeleri Tercümesi, Çalışma Ekonomisi Tercümesi, Bilançolar Belgeleri Tercümesi, Denetleme Raporu Tercümesi, Yatırım Belgeleri Tercümesi, Piyasa İncelemesi Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Teknik Tercüme: İnceleme Raporu Tercümesi,  Elektrikli Alet Tercümesi, İhale Belgeleri Tercümesi, Makine Kurulumu Tercümesi Sistem Gereksinim Belgesi Tercümesi, Odit Raporu Tercümesi, İş Analizleri Tercümesi, Yönetmelik Tercümesi, Fabrikasyon Ürünlerin Tasarım Ve Üretimi Süreçleri Tercümesi, Kalite Raporu Tercümesi, Bilgisayar Mühendislik Teknik Belge Tercümesi, Her Türlü Makine Ve Cihazların Kullanım Ve Bakım Kılavuzları Tercümesi, Nükleer Güç, Fizik, Sıvı Yakıt, Su Arıtma, Bilgisayar Programı Belgeleri Tercümesi, Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Web Sitesi Tercümesi

Tercüme Büroları Ankara, Ankara Web Sitesi Tercümesi: İnternet kullanımın yaygınlaşması ile şirketler arası iletişim internet üzerinden yapılmaktadır. Firmalar ürünlerini hedef Pazar dillerinde web sitelerini yayınlamakta çok ekonomik bir şekilde ürünlerini tanıtabilmektedir. Firmalar için yayınlanacak web sitesi en azından İngilizce dili yayınlanması çok faydalı olacaktır.

Tercüme Büroları Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Kahramankazan, Gölbaşı, Saray, Yeni Mahalle, Web Sitesi Tercümesi hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Büroları Hizmetleri

Tıbbi Tercüme

Yeminli Tercüme

Hukuki Tercüme

Ticari Tercüme

Sözlü Tercüme

Finansal Çeviri

Teknik Tercüme

Web Sitesi Tercümesi